تغییر سبک زندگی
  • مرور نیوز از چرایی خیانت در کشور گزارش می‌دهد؛

    این روز‌ها یکی از سوژه‌های حوادث روزنامه‌ها آسیب‌های اجتماعی و خیانت است، به طوری که کارشناسان معتقد هستند خیانت در جامعه ایران افزایش یافته، این درحالیست که آمار رسمی در این باره وجود ندارد، آیا این اتفاق دغدغه جدی‌ برای جامعه ایران است؟