ریس سازمان مدارس غیر دولتی
  • رییس سازمان مدارس غیر دولتی:

    معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه به دنبال بازگرداندن مدارس هیات امنایی به جایگاه اصلی شان هستیم گفت: مشاهده شده است که برخی از این مدارس از عنوان «شهریه» که ممنوع است استفاده کرده‌اند و تا دانش آموز شهریه را نداده حاضر به ثبت نام وی نشده‌اند.