فقدانی
  • رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران گفت: اخیرا جوانی 26 ساله که به علت بیماری روحی روانی به تهران آمده بود، گم شده و از هم وطنان درخواست می شود درصورت شناسایی با شماره های ۰۲۱۸۶۵۶۷۸ و ۰۲۱۸۶۵۶۷۴ تماس حاصل نمایند.