مدیرعامل پشتیبانی امور دام
  • مدیرعامل پشتیبانی امور دام:

    مدیرعامل سازمان پشتیبانی امور دام گفت: به غیر از روز اول عید که روز جمعه است تمامی مراکز عرضه گوشت شامل سردخانه ها، توزیع کنندگان و فروشگاه‌ها باز بوده و تامین و توزیع اقلام پروتئینی متوقف نخواهد شد.