امروز صبح مهدی چمران در صحن شورای شهر تهران حضور یافت.

به گزارش مرور نیوز، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران که به دلیل ابتلا به بیماری و کسالت مدتی در صحن شورای شهر حضور نیافته بود، امروز در صحن شورا حضور یافته و قرار است موضوعات مختلفی مورد بحث و گفت‌گو قرار گیرد.