​همسر وزیر کار مستعفی پستی احساسی اینستاگرامی خطاب به او منتشر کرد.

به گزارش مرور نیوز، پس از استعفای حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همسرش با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

من تا ابد پشتت هستم، دقیقا مثل همین عکس.

حجت الله عبدالملکی