رئیس پلیس راهور فراجا گفت: از تعداد 2096 نقطه حادثه خیزی که باقی مانده، تعداد 355 نقطه آشکار سازی و تعداد 171 نقطه حادثه خیز نیز ایمن سازی شده است.

به گزارش مرور نیوز، سردار سیدکمال هادیانفر  با اشاره آمار نقاط حادثه خیز اظهار کرد: ابتدای سال 1402 تعداد کل نقاط حادثه خیز درون شهری در کشور 2523 که تا پایان مهرماه سال جاری تعداد 427 نقطه اصلاح شده است.

وی افزود: از تعداد 2096 نقطه حادثه خیزی که باقی مانده، تعداد 355 نقطه آشکار سازی و تعداد 171 نقطه حادثه خیز نیز ایمن سازی شده است.

سردار هادیانفر با بیان اینکه استان های تهران  ، خوزستان و فارس بیشترین نقاط حادثه خیز را در ابتدای سال 1402 داشتند، اضافه کرد: بیشترین فعالیت در جهت رفع نقاط حادثه خیز را استان  تهران با 112 مورد از 486 نقطه و خوزستان با 53مورد از257 نقطه حادثه خیز را داشته اند.

وی ادامه داد:  استان های تهران، خوزستان و فارس به ترتیب با 374  ، 204  و  186 نقطه، بیشترین نقاط حادثه خیز باقیمانده را در سطح کشور دارند.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به شناسنامه ترافیکی نقاط حادثه خیز، گفت: کلیه نقاط حادثه خیز در ابتدای سال 1402 از سوی پلیس راهور استان ها اعلام شده و دارای شناسنامه ترافیکی که این شناسنامه از عناوینی چون  نام نقطه حادثه خیز، نوع محل،  علت حادثه خیز بودن، طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی برخوردار می باشد.

سردار هادیانفر خاطرنشان کرد: صورت جلسه تنظیمی بابت شناسنامه های نقاط حادثه خیز  با هماهنگی و نظارت شورای عالی ترافیک، پلیس راهور استان  و شهرداری های استان مربوطه تنظیم شده که نهایتاً به تایید وزارت کشور رسیده است.