مسجد حجت الاسلام در بخش غربی مسجد جامع معروف تبریز واقع شده و حد فاصل میان این دو مسجد، حیاط سه گوشی است که برف انداز هر دو مسجد به شمار می آید. اغلب بومیان منطقه، این مسجد را با نام شیخیه می شناسند.

مسجد