با آ‎غاز پیش فروش بلیت قطار برای نوروز ۱۳۵۳ بیش از ۱۰ هزار نفر مقابل باجه‌ها صف کشیدند.

به گزارش مرور نیوز، ۱۴ باجه بلیت فروشی از ۱۱ اسفند ۱۳۵۲ فروش بلیت قطار را در محل ایستگاه راه آهن تهران برای تعطیلات نوروز آ‎غاز کردند. ازدحام ده هزار نفری و فروش بیش از ۶ هزار بلیت در روز اول، روز پرکاری در نیم قرن پیش راه آهن تهران بوده است. خبر را به نقل از اطلاعات ۱۱ اسفند ۱۳۵۲ بخوانید و عکسی از باجه‌های فروش بلیت قطار تماشا کنید.

اطلاعات

روزنامه اطلاعات