هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

به گزارش مرور نیوز، بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ، کیفیت هوای امروز دوشنبه 14 اسفندماه 1402 پایتخت در اکثر مناطق در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد. همچنین میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون که آلاینده اصلی تهران در روز گذشته نیز بوده است، هم‌اکنون عدد 137 را نشان می‌دهد.

درحال حاضر در تمامی مناطق تهران به جز منطقه 1، منطقه 22 و منطقه 15 هوای آلوده پایدار است و پیش‌بینی می‌شود که این شرایط تا روز پنجشنبه و بارش احتمالی در پایتخت ادامه داشته باشد.

بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که شاخص عددی بین 101 تا 150 را نشان دهد، کیفیت هوا در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" است.‌

بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط "پاک"، زردرنگ شرایط "قابل قبول"، نارنجی‌رنگ شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس"، قرمزرنگ شرایط "ناسالم" و بنفش‌رنگ شرایط "بسیار ناسالم" را نشان می‌دهد.