مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، برنامه زمانبندی حرکت قطارها در خطوط هفت گانه مترو تهران در ایام نوروز را تشریح کرد.

به گزارش مرور نیوز، هادی زند با اشاره به اینکه در روزهای تعطیل رسمی ساعت شروع به کار در تمام خطوط 6 صبح و در روزهای غیر تعطیل نوروز 5:30 صبح است، اظهار کرد: سر فاصله حرکت قطارها در روزهای تعطیل رسمی در خطوط درون شهری هر 15 دقیقه و سر فاصله در خط 5 هر 30 دقیقه است.

وی تصریح کرد: سر فاصله حرکت قطار در روزهای غیرتعطیل نوروز در خطوط 1 تا 4 هر 10 دقیقه است.


مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه در خط 5 در ایام غیرتعطیل نوروز هر 20 دقیقه یک قطار اعزام می‌شود، گفت: در این ایام سر فاصله در خطوط 6 و 7 هر 15 دقیقه است.