تصویری غم انگیز از پدر شهید خلبان «محسن دریانوش» هنگام دیدن بنر نصب شده پسرش روی دیوار منزل را مشاهده می کنید.

پدر شهید