تصویری از دو نوه‌ اسماعیل هنیه که روز گذشته به شهادت رسیدند.

نوه اسماعیل هنیه