مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که بندر حیفا در مناطق اشغالی را با موشک ارقب هدف قرار داده است.

به گزارش مرور نیوز، مقاومت اسلامی عراق تأکید کرد که بندر حیفا در مناطق اشغالی را با موشک ارقب هدف قرار داده است.

در این بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است: رزمندگان ما، بندر حیفا در اراضی اشغالی فلسطین را با موشک کروز پیشرفته ارقب هدف قرار دادند.


این بیانیه آورده است: این عملیات در  ادامه مقاومت در برابر اشغالگران و یاری مردم غزه و پاسخ به جنایاتی انجام شده است که رژیم غاصب علیه زنان و کودکان و سالخوردگان فلسطینی مرتکب می‌شود.

مقاومت اسلامی عراق بر ادامه عملیات خود برای درهم کوبیدن مواضع دشمنان تأکید کرده است.