تصویری از بارش برف بهاری در شهر مسکو، پایتخت روسیه را مشاهده می‌نمایید.

34(17)