شبکه خبری قدس عکسی از فلسطینی‌هایی منتشر کرد که روی ویرانه‌های به جا مانده از یک مسجد در غزه نماز می‌خوانند.

نماز