نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان در مجلس با بیان اینکه ایران منتظر آمریکا نخواهد ماند گفت: آمریکا آگاه باشد که دولت و مجلس ایران، برای هر برنامه‌ریزی آمریکایی ها اعم از اعمال تحریم، کارت جدیدی را روی میز خواهد گذاشت.

به گزارش مرور نیوز، محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان با اشاره به بدعهدی آمریکا در انجام تعهدات برجام ی خود، گفت: واقعیت آن است که آمریکا باید خسارت هفت الی هشت ساله ای که ایران از برجام دید را جبران کند چراکه آمریکا تعهدات خود را عملیاتی نکرد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حال حاضر سفارتخانه های ایران، اموال‌ ما در آمریکا، بنیاد علوی و... ساختمان های زیادی دارد که آمریکا این ها را در اختیار گرفته است و از آنها درآمدزایی می کند و پول به جیب می زند، در حالی که این پول متعلق به ملت ایران است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تصریح کرد: پول های بلوکه شده ایران از سوی آمریکا نیز بخش دیگری از خسارت هایی بوده که این کشور به ملت ایران وارد کرده است.

وی با بیان اینکه معقتد هستیم که مذاکرات برجام باید شفاف و روشن باشد، یادآور شد: طرف آمریکایی هر روز یک موضوعی را بهانه می کند و این برای ایران پذیرفته شده نیست.

آصفری ادامه داد: با توجه به اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران نرمش قهرمانانه ای را انجام داده است و همواره به تعهدات خود پایبند بوده است، حال نوبت آمریکایی ها است که به آنچه امضا کرده اند پایبند باشند و تعهداتشان را در قبال ایران و بر اساس برجام انجام دهند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس، با تاکید بر اینکه آمریکا باید از زیاده خواهی دست بردارد، گفت: اگر قرار بود فشارهای اعمال شده به ایران از سوی آمریکا تاثیرگذار باشد، قطعا تا امروز این فشارها اثرگذار بود، لذا چنین اقداماتی راه به جایی نخواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: آمریکا باید آگاه باشد که دولت و مجلس ایران، برای هر برنامه‌ریزی آمریکایی ها اعم از اعمال تحریم‌، کارت جدیدی را روی میز خواهد گذاشت و اینگونه نیست که ایران منتظر آمریکا بماند تا این کشور برای حوزه اقتصاد ما تصمیم گیری کند.

وی بیان داشت: اگرچه برجام، گشایش اقتصادی برای کشور به همراه خواهد داشت، اما اگر این توافق نیز بدست نیاید، بدون شک ایران دست روی دست نمی گذارد و منتظر آمریکایی ها نخواهد ماند.

آصفری افزود: البته مذاکرات وین تاکنون به جای خوبی رسیده است و تنها چند نکته باقی مانده است که امیدواریم با رایزنی های صورت گرفته، این موانع برداشته شود تا یک توافق خوبی برای همه طرف ها به دست آید.