معاون اول رئیس جمهور گفت: توسعه خطوط ریلی و شبکه جاده ای شامل بزرگراه ها و آزادراه ها با سرعت هر چه بیشتر انجام شود چرا که شبکه حمل و نقل به مثابه ستون فقرات برای توسعه کشور است.

به گزارش مرور نیوز، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی وضعیت توسعه و نگهداری شبکه حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کشور ظهر امروز برگزار شد، توسعه بخش حمل و نقل کشور را از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید به نحوی برنامه ریزی شود که توسعه خطوط ریلی و شبکه جاده‌ای شامل بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها با سرعت هر چه بیشتر انجام شود؛ چرا که شبکه حمل و نقل به مثابه ستون فقرات برای توسعه کشور است.

معاون اول رئیس جمهور توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای کشور را پیش نیاز توسعه ترانزیت کشور دانست و افزود: اگر ترانزیت رونق پیدا کند و اهداف تعیین شده در این بخش محقق گردد، در مدت زمانی کوتاه شاهد بازگشت سرمایه گذاری‌های صورت گرفته برای توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای کشور خواهیم بود.

مخبر بر اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی کشور تاکید و خاطرنشان کرد: توسعه شبکه راه آهن نقش گسترده‌ای در رشد اقتصادی و نیز رفاه اجتماعی و اشتغال زایی دارد و با توجه به اینکه ایران با ۱۵ کشور همسایه است، با توسعه خطوط ریلی کشور گامی مهم در جهت بهره برداری از ظرفیت‌های ترانزیت برداشته خواهد شد و از تلفات انسانی و مالی در ترددهای جاده‌ای نیز کاسته می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با یادآوری اینکه منابع دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای به نسبت محدود است، بر ضرورت ایجاد تنوع در تأمین منابع مالی مورد نیاز تأکید کرد و گفت: جذب سرمایه‌های مردمی، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از روش تأمین مالی خارجی می‌تواند کمک‌های شایانی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه حمل و نقل کشور داشته باشد وگرنه صرفاً با منابع دولتی نمی‌توان در مدت زمان مطلوب به اهداف تعیین شده رسید.

مخبر وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد برای هر یک از پروژه‌ها، کریدورها و خطوط ریلی و جاده‌ای در دست احداث، بسته پیشنهادی برای جذب سرمایه گذاری و روش‌های متنوع تأمین مالی تدوین و برای تصویب نهایی ارائه دهد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت حمایت‌ها، پشتوانه‌ها و مجوزهای لازم را جهت استفاده از سرمایه‌های مردمی و منابع مالی بخش خصوصی و خارجی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم خواهد کرد و لازم است این وزارتخانه نیز برنامه ریزی ها را به نحوی انجام دهد که مردم و بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری در پروژه‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای ترغیب شوند.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه با اشاره به رشد دو و نیم برابری حمل بار در ترانزیت ریلی در سال گذشته بر هدف گذاری این وزارتخانه برای تحقق کامل شبکه حمل و نقل جاده‌ای و ریلی در کمترین زمان ممکن تاکید کرد و افزود: در صورت تأمین اعتبار لازم امکان راه اندازی ۲۹۳ کیلومتر آزادراه تا یک سال آینده و ۸۵۸ کیلومتر آزادراه و هزار کیلومتر راه آهن در برنامه توسعه کوتاه مدت وجود دارد.

در این جلسه معاونین وزارت راه و شهرسازی گزارش‌هایی از آخرین وضعیت پروژه‌های حمل و نقل کشور شامل راه آهن و خطوط ریلی و همچنین شبکه جاده‌ای و بزرگراهی کشور ارائه کردند و ضمن تشریح آخرین وضعیت موجود، به بیان گزارشی از اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری شبکه حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و همچنین ایجاد و تکمیل پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای پرداختند.

در این جلسه مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت ۳ هفته بسته‌های پیشنهادی و روش‌های تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های اولویت دار در دست اقدام و همچنین نگهداری شبکه حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کشور تدوین و ارائه کند.