رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری گفت: در جریان فساد چای دبش عده‌ای از کارمندان دولت برکنار شدند و فردی که ارز دریافت کرده بود، تحت تعقیب قضائی قرار دارد.

به گزارش مرور نیوز، حسن درویشیان  در حاشیه رونمایی از سامانه مدیریت ریسک فساد در وزارت اقتصاد در مورد سئوالی مبنی  بر فساد چای دبش، با بیان این که این فساد از زمان دولت قبل آغاز شده بود، گفت: مشکل فرآیندها  ست،‌اما اصلاح فرآیندهای  بسترساز فساد  شروع شده و با افراد متخلف هم برخورد شده است. 

وی در مورد این که گفته می‌شود ارز دولتی برای چای دبش گرفته شده بود‌ بیان داشت: به اشتباه در افکار عمومی بیان شده که ارز دولتی در این مورد گرفته شده، اما هیچ ارز دولتی برای چای دبش داده نشده است، البته آن موقع قیمت ارز کمتر بوده است.

درویشیان خاطرنشان کرد: مدیران چای دبش بخشی از تعهدات را ایفا کردند،‌بخشی را هم انجام ندادند،‌لذادر این قضیه برخی کارمندان برکنار شدند و تعدادی هم وضعشان در حال بررسی است .

به گفته وی ، تاکید رئیس جمهوری ،‌شناسایی بستر فساد و رفع آنها  ست،‌لذا سامانه‌های مدیریت ریسک فساد هم در این  چارچوب   ایجاد شده است.

 درویشیان گفت: اولویت حذف بستر فساد در دستگاههایی مانند گمرک،‌سازمان امور مالیاتی و بانکها  ست که با امور مالی سرو کار دارند.

وی گفت: بستر فساد،‌ باعث می‌شود،‌طمع مفسدان بیشتر شود .

رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری در مورد نقش مردم در برخورد با موارد فساد نیز بیان کرد که مردم بین 140 تا 150 هزار مورد تماس تلفنی با دفتر بازرسی ریاست جمهوری و شکایت از دستگاههای اجرایی داشته‌اند که برخی از آنها نادرست بوده و برخی نیز درست بوده و زمینه برخورد را فراهم کرده است .

به گفته درویشیان،‌ برای مقابله با قاچاق باید برخی قوانین اصلاح شود. مواردی مانند ته لنجی و کوله‌بری باید اصلاح شود تا منجر به قاچاق نشود.

رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهوری همچنین در مورد اصلاح قانون مبارزه با قاچاق گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق در مجلس در حال رسیدگی است که می‌خواهیم از این طریق زمینه قاچاق و فساد مسدود شود .

درویشیان در مورد برخورد با کالای قاچاق در سطح بازار و عرضه خرده هم گفت: با کالای قاچاق در بازار هم برخورد می‌شود، دستگاههای انتظامی در کشف و برخورد با قاچاق با کمک تعزیرات تلاش می‌کنند. مراجع قضائی و دادگاههای انقلاب هم با پدیده قاچاق برخورد می‌کنند.