یکی از کاربران فضای مجازی با انتشار دو تصویر از پدر شهید آرمان علی‌وردی در کنار هم، به تغییر چهره این پدر شهید پس از گذشت یکسال از شهادت فرزندش، واکنش نشان داد.

شهید آرمان علی وردی