عکس کمتر دیده شده از ایام جوانی شهید سید مرتضی آوینی در نمایشگاه عکس «سفرِ آخر»

شهید آوینی