کارگردان مشهور به جرم تجاوز به یک دختر جوان و بارداری دختر محکوم به تحمل شلاق و ۲ سال تبعید شد.

به گزارش مرور نیوز، مدتی قبل رسیدگی به شکایت دختر ۲۶ ساله از یک کارگردان سرشناس ایرانی با موضوع تجاوز جنسی در حالی در دستور کار قضایی قرار گرفت که این دختر باردار تقاضای انجام آزمایش دی ان ای از دادگاه کرده و به پزشکی قانونی معرفی شد.

دختر جوان به نام المیرا در طرح شکایت خود گفت: «برای انجام تست بازیگری به دفتر سینمایی این کارگردان رفته بودم که مورد تعرض او قرار گرفتم و مدتی بعد متوجه شدم که باردار هستم.»

در حالی که نتیجه آزمایش دی ان ای در پزشکی قانونی نشان می داد که پدر فرزند، کارگردان مشهور است؛ این کارگردان به در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران برای دفاع از عنوان اتهامی تجاوز جنسی پای میز محاکمه رفت.

در حالی که او منکر اتهام خود بود اما بنا بر ادله و مستندات موجود، این کارگران مشهور متهم به برقراری رابطه نامشروع شناخته شد و  با رای دادگاه به تحمل ۹۹ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید شد.

بنا بر این گزارش؛ همچنین در حالی که فرزند دختر جوان به دنیا آمده است، این کارگردان موظف به اقدام جهت تهیه شناسنامه برای فرزند خود شد.