پس از شهادت حاج حسین؛ شهید سید رضی موسوی بارها وقتی به ایران می آمد، سری هم به مزار دوست قدیمی خود می زد و دقایقی در تنهایی با او نجوا می کرد.

شهید سید رضی