همان‌طور که در کشور ما مراسم خواستگاری بدون یک سینی چای خوش‌عطر و خوشرنگ معنا ندارد، دخترهای ترکیه‌ای در مراسم خواستگاری خود قهوه ترک درست می‌کنند و در سینی به داماد و خانواده‌ی او تعارف می‌کنند.

به گزارش مرور نیوز، قهوه به عنوان یک نوشیدنی جمعی در سراسر دنیا فرهنگ‌های خاصی را ایجاد کرده که یکی از این فرهنگ‌ها مربوط به کشور ترکیه است. قهوه ترک در جامعه‌ی کشور ترکیه نقش‌های گوناگونی دارد، از ملزومات یک گردهمایی گرفته تا پیشگویی آینده. امروز می‌خواهیم از رسم عجیب ترکیه‌ای‌ها در خواستگاری بگوییم. در ترکیه سنت خواستگاری به قوت خود باقی‌ست و قهوه نیز نقش مهمی در این گردهمایی خاص دارد.

همان‌طور که در کشور ما مراسم خواستگاری بدون یک سینی چای خوش‌عطر و خوشرنگ معنا ندارد، دخترهای ترکیه‌ای در مراسم خواستگاری خود قهوه ترک درست می‌کنند و در سینی به داماد و خانواده‌ی او تعارف می‌کنند تا کدبانوگری خود را به اثبات برسانند. اما در کنار این امتحان برای دختر خانواده که تا چه حد در درست کردن قهوه ترک مهارت داشته، عروس هم امتحانی برای داماد در نظر می‌گیرد:

عروس در مراسم خواستگاری با اضافه کردن مقدار زیادی نمک به فنجان آقا داماد، او را محک می‌زند. اگر داماد به روی خود نیاورد و طعم بد قهوه را بدون اخم و تخم تحمل کند، عروس می‌داند که این داماد صبور است و در آینده از او ایراد نخواهد گرفت، در غیر این‌صورت آینده‌ی پر تنشی برای ازدواج‌شان پیش‌بینی می‌کند!

اگرچه رسم نمک در قهوه در همه‌ی خواستگاری‌ها انجام نمی‌شود، اما هنوز در بین بسیاری از خانواده‌های ترکیه جریان دارد و حتا شایعه‌ای در بین خانواده‌ها می‌چرخد و داستان عروسی را حکایت می‌کند که علاوه بر نمک، ادویه تند بسیاری در قهوه ریخته و باعث مرگ داماد در مراسم خواستگاری شده!