وزیر ورزش و جوانان در خصوص شایعه استعفای خود، گفت: در خصوص شرایط خود توضیحاتی را به رئیس جمور ارائه کردم و تصمیم‌گیری با ایشان است.

به گزارش مرور نیوز، سید حمید سجادی در حاشیه مراسم عزاداری سالار شهیدان در وزارت ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران، گفت: امیدوارم امام حسین عزاداری‌ها را از ما قبول کند و جامعه ورزش هم همیشه کنار مردم حضور دارند. خداراشکر اینگونه مراسم‌ها در وزارت ورزش باب شده و کارمندان هم احساس خوبی دارند.

وی در خصوص وضعیت جسمانی خود اظهار داشت: خداراشکر وضعیتم بهتر شده، اما در چهار روز گذشته عمل جراحی داشتم. خوشبختانه تیم پزشکی خوبی در کنار من هست و شرایطم بهتر است و در حال مدارا هستم.

وزیر ورزش و جوانان در خصوص شایعه استعفای خود گفت: من شرایطم را برای رئیس جمهور توضیح دادم و گفتم نیاز به درمان و رسیدگی به سلامتی‌ام دارم و گزارش خود را دادم. تصمیم‌گیری با رئیس جمهور است و ایشان اتخاذ تصمیم خواهند کرد، اما فعلا سنگر را خالی نکردم و انجام وظیبفه می‌کنم

وی تاکید کرد: وظیفه من بود که گزارشی از شرایط خودم به رئیس جمهوری بدهم و این کار را هم انجام دادم.