تصویری از اتوبوس تیم ملی ایران در قطر را مشاهده می کنید.

تیم ملی