حجم ویدیو: 11.68M | مدت زمان ویدیو: 00:00:27

دیروز بالگرد وستلند WS-61 مارک45 سی‌کینگ متعلق به نیروی دریایی پاکستان پس از تیک‌آف از پایگاه دریایی اکرم در ایالت بلوچستان این کشور در بندر گوادر، ناگهان به‌شکل عجیبی دچار شکستگی دم بالگرد از وسط می‌شود و سقوط می‌کند. در این حادثه هر 3نفر خدمه بالگرد جانشان را از دست می‌دهند، نیروی دریایی پاکستان اعلام کرده تحقیقات برای یافتن علت این حادثه آغاز شده است.