سرهنگ عبدالوهاب حسنوند، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت شد.

به گزارش مرور نیوز، با حکم سردار حسین رحیمی ، رییس پلیس پایتخت، سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت شد.

بر اساس این خبر، پیش تر سرهنگ محمد بخشنده رییس پلیس مبارزه به مواد مخدر پایتخت بود که از این پس بازنشسته شدند.

شایان ذکر است که سرهنگ عبدالوهاب حسنوند قبل از این سرکلانتر چهارم پلیس پایتخت بوده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز