مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران به شهروندان توصیه‌ کرد در شب چهارشنبه آخر سال در کنار فرزندان خود باشند و آنها را از انجام کارهای خطرناک باز دارند.

به گزارش مرورنیوز، قدرت الله محمدی گفت: والدین مراقب فرزندان خود باشند و در این روز به همراه آنها بوده و فرزندان را از انجام کارهای خطرناک باز دارند.

وی افزود: مواد آتش زا نباید روی آتش ریخته شود چون شعله ور شده و به بدن بچه‌ها سرایت کرده و حریق ایجاد می‌کند. توصیه بعدی ما درباره انفجارهای صوتی است. متأسفانه مشاهده شده که ساعت یک نصف شب خانم بارداری در منزل خواب بوده و آنقدر این صدا وحشتناک بوده که باعث استرس شده و این خانم را روانه بیمارستان کرده است.

محمدی گفت: اگر هم از این وسایل استفاده می‌شود باید در ابتدای وقت شب باشد. چرا آرامش مردم را در نیمه شب سلب می‌کنی؟ جای این کار در بیابان است نه در منازل مسکونی. این مواد وقتی در بین مجتمع‌های مسکونی منفجر می‌شوند صدای مهیب‌تری به وجود می‌آورند. بنابراین موجب دلهره در بین کودکان می‌شود. اینها برخی از آسیب‌هایی است که روز چهارشنبه سوری را تلخ می‌کند.

وی افزود: بی احتیاطی در مصرف مواد منفجره نیز موجب قطع عضو، نابینایی و حتی فوت افراد می‌شود بنابراین پشیمانی را برای آنها به بار می‌آورد. این اتفاقات موجب می‌شود عید نوروز برای برخی از خانواده‌ها تلخ شود.