معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران خطاب به دستفروش ها گفت: قبول کنید که برخی از مردم از فعالیت شما ناراضی هستند، ما می‌ توانستیم پشت درهای بسته و براساس قانون تصمیم‌گیری کنیم، ولی اینجا آمدیم که دور هم راهکاری داشته باشیم.

به گزارش مرور نیوز،  محمدرضا جوادی یگانه ، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در گفت‌وگوی مدیران شهری با دستفروشان مترو در ایستگاه امام خمینی (ره) گفت: موضوع دستفروشی سه جانبه است و مردم دستفروشان و شهرداری در این زمینه تأثیرگذار هستند. 

وی خطاب به دستفروشان گفت: قبول کنید که برخی از مردم از فعالیت شما ناراضی هستند، ما می‌توانستیم پشت درهای بسته و براساس قانون تصمیم‌گیری کنیم، ولی اینجا آمدیم که دور هم راهکاری داشته باشیم. 

معاون شهردار تهران ادامه داد: می‌دانیم شرایط اقتصادی مشکل است و 20 درصد مردم از طبقه متوسط فقیر شده‌اند، ولی دستفروشی چاره آن نیست. 

وی با اشاره به اینکه مردم از فعالیت دستفروشان ناراضی‌اند، گفت: بیایید امروز با هم به جمع‌بندی برسیم تا مشخص شود چه کاری باید انجام گیرد. 

علاوه بر معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه و علی پیرحسین‌لو مشاور معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران نیز در این مراسم حضور داشتند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز