معاون پارلمانی وزیر اقتصاد گفت: نتیجه کسری بودجه دولت‌ها، تورم است و فشار مضاعف به دهک‌های درآمدی پایین وارد می‌کند. با احتساب یارانه‌های پنهان بخش پتروشیمی، کالاهای اساسی و دارو حدود 105 میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت می شود.

به گزارش مرور نیوز، هادی قوامی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در شبکه خبر با اشاره به یارانه های پنهان در اقتصاد اظهارداشت: اگر تعریف کنیم مابه التفاوت نرخ قیمت گذاری با قیمت واقعی، یارانه‌های پنهانی است که پرداخت می‌شود این رقم حدود 60 درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد که عدد قابل توجهی است.

وی ادامه داد: نتیجه کسری بودجه دولت‌ها، تورم است و فشار مضاعف به دهک‌های درآمدی پایین وارد می‌کند. با احتساب یارانه‌های پنهان بخش پتروشیمی، کالاهای اساسی و دارو حدود 105 میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت می شود.

قوامی افزود: ضریب جینی معیاری برای برابری و نابرابری در جامعه است و هر چه عدد به یک نزدیک باشد نابرابری و فاصله طبقاتی را نشان می‌دهد و هر چه به صفر نزدیک شود کاهش فاصله نابرابری را به همراه دارد از سال 90 بالغ بر 0.37 درصد بوده در سال 99 به 0.40 درصد افزایش یافته است که معنای آن بیشتر شدن نابرابری‌ها است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز