وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی تأکید کرد که شهرک سازی ها در قدس اشغالی و کرانه باختری هرگز متوقف نخواهد شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از العهد، «ایلیت شاکید» وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی اظهارنظر خصمانه ای را در خصوص شهرک سازی های این رژیم در اراضی اشغالی فلسطینیان مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، این وزیر صهیونیست در این زمینه تأکید کرد که شهرک سازی ها در قدس اشغالی و کرانه باختری هرگز متوقف نخواهد شد. شاکید گفت: کابینه بنت هیچ تغییری در شهرک سازی‌ها ایجاد نخواهد کرد؛ حتی اگر آمریکا خواهان چنین چیزی باشد.

این اظهارات خصمانه وزیر صهیونیست درحالی مطرح شد که شهرک سازی های این رژیم در کرانه باختری و قدس اشغالی ناقض قوانین و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. با این حال، جامعه جهانی همچنان به سکوت خود درقبال شهرک سازی ها ادامه می دهد.

پیشتر اعلام شده بود که کابینه جدید رژیم صهیونیستی به ریاست «نفتالی بنت» قصد دارد شهرک سازی ها در اراضی اشغالی را تشدید کند. به همین منظور، کابینه رژیم صهیونیستی مسیر جدیدی را در تشدید شهرک سازی ها در پیش گرفته است.

کابینه بنت به شهرک نشینان رژیم صهیونیستی وعده داده است که هر ۳ ماه یک بار مجوز جدیدی برای شهرک سازی ها به آنها اعطا کند. مجوزها برای ساخت و سازهای غیرقانونی در کرانه باختری و قدس اشغالی اعطا خواهد شد.

در همین ارتباط، یک مقام صهیونیست گفت: اعضای کابینه با اعطای مجوزهای ساخت و ساز مذکور موافقت کرده اند. گفتنی است، از زمان روی کار آمدن نفتالی بنت در سوم تیرماه، شهرک سازی ها در اراضی اشغالی بیش از پیش گسترش یافته است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز