تحلیلگران بورس
  • مرور نیوز گزارش می دهد؛

    با توجه به اینکه هرگاه رئیس جمهور از بورس حمایت کرده روند نزولی جدیدی آغاز شده است، به نظر می رسد در چند روز آینده بورس تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد هم اصلاح داشته باشد که این مساله می تواند سرمایه مردم را در ریسک بزرگی قرار دهد چراکه این سطح حمایتی چندان قوی نیست و می تواند با افت های بیشتر همراه شود.