داروهای روانگردان
  • به زائران توصیه می شود برای ورود به عراق گذرنامه معتبر با حداقل شش ماه اعتبار داشته باشند و طی روزهای اخیر بیش از 50 زائر توسط پلیس عراق دستگیر شدند و جرمشان هم ورود غیر مجاز بود که بدلیل نداشتن مهر ورود به عراق اتفاق افتاد.